Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesini esas almıştır. Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi, hedeflediği çağdaş kriterler şemsiyesi altında; Avrupa’daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner Hekimlik Eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmekte; Eğitim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini ve öğretim materyallerinin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip bir kuruluş olmak başlıca misyonunu oluşturmaktadır.